Ved opsigelse til 1. August, skal der stadig betales for resten af perioden, selvom dagplejeren har ferie i juli, da betalingen i juli betragtes som dagplejerens feriepenge.

Der kan ikke siges op i eller til juli måned, da dette er ferieperiode og der derfor ikke er mulighed for at starte op med nyt barn..

Udmeldelse sker skriftligt, med 14 dags varsel.

Ved manglende betaling bliver jeres barn automatisk udmeldt.